NƯỚC LÀM MÁT HYPERTHERM

NƯỚC LÀM MÁT HYPERTHERM

NƯỚC LÀM MÁT HYPERTHERM MADE IN USA  dùng để làm mát mỏ cắt plasma.

Dung tích bình: 3.8l

Danh mục: Từ khóa: